Қызметтің және өнімнің сапасын бақылау

Қызметтің және өнімнің сапасын бақылау
Код товара:
Автор:
Год издания:
Язык:
казахский
Обложка:
твердая
Кол-во страниц:
320 стр.
Формат:
А5
Есть в наличии:
Да
Вес:

Цена: 8700 тенге

Описание
Оқу құралы тамақ өнеркәсібінде өндірілетін өнімдердің және қызметтің сапасын бақылау сипаттамалары берілген. Бәсекеге қабілетті кадрларды дайындаудағы оқулықтың маңызы мен алатын орны-өндірістік жағдайда қабылдау, сақтау, өңдеу және жіберу кезінде сапасы, тағамдық, биологиялық құндылықтары жоғары, адам өміріне қауіпсіз және нормативті-технологиялық құжаттарға сәйкес санитарлық-гигиеналық талаптарға жауап беретін өнімдердің сапасын бақылауды және басқаруды жүргізуді қамтамасыз ететін теориялық білім мен тәжірибиелік біліктілікті қалыптастыруға көмектеседі. Осы оқулықта қоғамдық тамақтану кәсіпорындары өнімдерінің сапасын бақылау маңыздылығы және рөлі туралы негізгі түсініктер, сапаны бақылаудың әдістері, қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында сапаны бақылауды ұйымдастыру принциптері, физико-химиялық көрсеткіштерді қолдану қажеттілігі,шикізат салымын анықтау берілген. Бұл оқулықты техникалық және кәсіптік білім беру колледждерінен басқа, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының қызметкерлеріне және жоғарғы оқу орындарына ұсынуға кеңес береміз.

Эта книга издается в Казахстане впервые. Она необходима для студентов колледжей технического и профессионального образования. В книге приведены сведения об испытательной лаборатории для предприятий общественного питания, методах контроля качества и правилах отбора проб. Освещены требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, а так же порядку проведения контроля их качества. В учебном пособии даны основные понятия о роли и значении контроля качества продукции общественного питания, классификация методов контроля качества. Изложены принципы организации контроля качества на предприятиях общественного питания. Рассматривается необходимость использования физико-химических показателей, приведены методики определения полноты вложения сырья.
Книга рекомендована не только для колледжей технического и профессионального образования, но и для работников предприятия общественного питания.
С этой книгой покупают