Сылақ жұмыстарының технологиясы

Сылақ  жұмыстарының технологиясы
Код товара:
Автор:
Год издания:
Язык:
казахский
Обложка:
твердая
Кол-во страниц:
272 стр.
Формат:
А5
Есть в наличии:
Нет
Вес:

Цена: 8550 тенге

Описание
Оқулық көлемі және мазмұнына қарай Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандартына сай құрастырылған. Құрастылып отырған оқулық 1401000 «Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану» мамандығының 1401042 «Сылақшы» біліктілігі бойынша оқитын студенттерге арналған. Аталған оқулық кәсіби модульді бағдарлама бойынша білім беру ұйымдарында пайдалануға ұсынылады. Оқулықта сылақ жұмыстарына арналған заманауи және дәстүрлі материалдар туралы терең мәліметтер берілген. Қазіргі заман талабына сай әрлеу жұмыстарының өндірісінде қолданылатын жаңа материалдар, құрал-жабдықтар туралы және осы жұмыстардың орындалу технологиясының ерекшелігі жақсы баяндалған. Оқулықтың мазмұны жалпы құрылыс саласы бойынша жаңа заман талабына қарай кең түсінік береді.Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 1401000 «Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану» мамандығы бойынша мемелекеттік тілде мамандар даярлайтын оқулықтардың тапшылығына байланысты бұл оқулықтың маңызы өте зор екенін ескере отырып. Құрылыс саласы бойынша Оқу-әдістемелік бірлестіктің төрағасы В.В. Стороженко бұл оқулықты сараптамадан өткізіп, басылымға жіберуге ұсынды.

Данный учебник по объему и содержанию соответствует государственным обшеобразовательным стандартам Республики Казахстан. Книга предназначена для студентов, обучающихся по специальности 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» квалификации 1401042 «Штукатур», рекомендована для использования учреждениями образования, обучающимся по модульной программе.
В учебнике даны обширные сведения о современных и традиционных материалах, предназначенных для штукатурных работ. В нём даётся обширная информация о новых материалах для штукатурных работ, отвечающих современным требованиям, об инструментах, оборудовании и технологий выполнения этих работ.
Содержание книги даёт обширные знания в сфере современного строительства.
Необходимость в данном учебнике возрастает, т.к. в сфере технического и профессионального образования по специальности 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» недостаточно учебников на государственном языке.
В связи с этим председатель учебно-методического объединения в сфере строительства В.В. Стороженко, изучив предоставленные материалы, рекомендовал данный учебник к издательству.
С этой книгой покупают